Managed File Transfer

Obezbedite efikasnu razmenu digitalnih podataka uz Managed File Transfer na cloud-u.
Kratak prikaz rešenja

YADE Managed File Transfer* (MFT) omogućava bezbedan i automatizovan prenos elektronskih podataka, eliminišući potrebu za različitim alatima koji troše vreme zaposlenih i ostavljaju prostor za greške. Naš tehnički tim pomaže kompanijama da implementiraju YADE na cloud-u i modernizuju rešenje za transfer fajlova – brzo, lako i bez nepotrebnih troškova.

 

*YADE je u vlasništvu SOS GmbH, koji održava rešenje.

Opis

Ako vaše poslovanje poslovanje zahteva razmenu finansijskih podataka, transakcija između aplikativnih sistema ili izveštaja o projektima – bezbednost, pouzdanost i efikasnost transfera su prioritet. Pomažemo vam da ispunite ove zahteve uz YADE:

  • Open source managed file transfer rešenje za sigurnu razmenu podataka između različitih sistema
  • Rešenje nezavisno od platforme koje podržava sve vodeće protokole za transfer fajlova (FTP, FTPS, SFTP, HTTP, HTTPS, VebDAV i CIFS) i automatizaciju procesa prenosa datoteka.
  • Hostovano na Mainstream Enterprise cloud platformi koja garantuje bezbednost i raspoloživost rešenja, a eliminiše ulaganjanja i brigu o IT infrastrukturi.

Kliknite na sliku za uvećani prikaz

Prednosti

Efikasnost

YADE ispunjava enterprise-level zahteve za transparentan i siguran transfer velike količine elektronskih podataka između sistema radeći kao command line klijent.

Bezbednost

Transfer fajlova sa servera na server, putem virtuelnog interfejsa datoteka, bez korišćenja posredničkog servera za prenos podataka.

Kontrola

Nad procesima prenosa datoteka, kao i logovanja procesa transfera.

Automatizacija

Iskoristite integraciju sa Job Scheduler-om da automatizujete proces prenosa složenih datoteka i usmerite resurse na strateške aktivnosti.

Usklađenost

Osigurajte usklađenost sa regulativom, zahtevima partnera i propisima vaše industrije uz detaljne informacije o prenosu podataka i trag revizije.

Jednostavna primena i pouzdano korišćenje

YADE omogućava da izbegnete vremenski zahtevne kompleksne i skupe implementacije MFT rešenja. Vaše rešenje će biti maksimalno dostupno na Mainstream Enterprise cloud platformi uz stroge Service Level Agreements.

End-to-end usluga

Zaboravite na licenciranje, hardverske instalacije i administracije on-premise rešenja. Naš “YADE na cloud-u” model uključuje analizu potreba, licence i stručnu podršku za upravljanje.

Primena rešenja

Bez obzira na prirodu poslovanja, YADE managed file transfer je koristan za organizacije koje razmenjuju velike količine digitalnih podataka između (heterogenih) internih sistema, kao i sa eksternim partnerima. Rešenje “staje na crtu” enterprise-level potrebama za prenos podataka u raznim industrijama – od bankarstva i osiguranja preko farmacije i zdravstva do javnog sektora. Neki od scenarija upotrebe Yade su:

  • Usklađivanje sa PCI-DSS bezbednosti podataka u domenu platnih kartica
  • Transferi koji se stalno izvršavaju, kao što su dnevni izveštaji o transakcijama
  • Ad-hoc razmena podataka sa eksternim partnerima
  • Transfer podataka sa servera na server, bez ljudske interakcije.

Koraci implementacije

Korak 1

Analiza i definisanje potreba

Korak 2

Kreiranje cloud okruženja i testiranje

Korak 3

Go live i podrška

Tehničke karakteristike i kompatibilnost

YADE funkcioniše na svakom sistemu koji podržava JAVA VM i hostuje se na visokodostupnoj Mainstream Enterprise cloud platformi.

YADE Client komponenta

Ovo je najvažnija komponenta YADE koja upravlja prenosom datoteka i izvršenjem SSH naredbi, zajedno sa izvršavanjem drugih zadataka kao što je slanje istorije prenosa u background servis, omogućavanje probnih revizija i obezbeđivanje rukovanja greškama.

YADE Background service komponenta

Ova komponenta prikuplja informacije o prenosu datoteka od klijentske komponente i dodaje ih u bazu podataka istorije prenosa. Takođe pruža grafički interfejs za posmatranje istorije prenosa. Komponenta funkcioniše pomoću SOS JobScheduler. YADE prodavnice akreditiva YADE ima skladište akreditiva kojem se može pristupiti samo putem javnog ili privatnog ključa i potvrde identiteta lozinkom. Sve osetljive informacije o konfiguraciji ostaju šifrovane i njima se centralno upravlja. Stoga se akreditivi, veze i drugi parametri čuvaju sigurno.

Mainstream Enterprise Cloud platforma

Tehnička platforma je zasnovana na VMware, Hyper-V, Cisco ACI, Citrix Netscaler, NetApp, 3PAR sistemima. Svi Mainstream data centri poseduju Tier3 sertifikate, a naš SLA garantuje dostupnost i performanse na nivou servisa i aplikacije. Garancija dostupnosti je 99,99%, a resursi se mogu povećati po potrebi u roku od 24h.

O kompaniji

SOS GmbH je specijalizovan za automatizaciju kancelarijskih poslovanja, razvoj heterogenih softverskih programa i pružanje usluga i podrške. Počevši od mainframe računara, deceniju kasnije kompanija se fokusirala na automatizovano upravljanje dokumentima na Windovs i Unix sistemima.

2005. SOS je uveo licenciranje open source koda za svoju aplikaciju JobScheduler, a zatim i za YADE managed file transfer rešenje 2011. godine. Kompanija za istraživanje informacionih tehnologija Gartner je 2012. godine uključila SOS u svoj Magic Quadrant za automatizaciju radnog opterećenja.

SOS i Mainstream neguju dugogodišnje partnerstvo sa misijom da unaprede poslovanje domaćih kompanija pomoću inovativnih softverskih rešenja i cloud tehnologija.

 

 

Mainstream Marketplace uses cookies to ensure a better experience for you and the full functionality of the web pages. To learn more about the cookies we use, please read our Privacy Policy.