Intervju: Josip Kustić, Partner Relationship Director, Poslovna Inteligencija

Autor: Katarina Marinkovic, 15.11.2022

Kategorija: Intervju

Digitalno doba u kome podaci imaju sve važniju ulogu u poslovanju – od izveštavanja preko donošenja strateških odluka – stvara potrebu za novim, data-driven pristupom. Koje su glavne prednosti ovog pristupa i sa kakvim sve problemima se suočavaju organizacije na putu ka transformaciji podataka?

Za odgovore na ova pitanja ne postoji bolja adresa od Poslovne Inteligencije – vodeće kompanije za implementaciju premium End-to-end Cloud Data & Advanced Analytics rešenja u Jugoistočnoj Evropi koja je prisutna i na UK i Nordics tržištu, a čiji smo ponosni partner. Josip Kustić Partner Relationship Director u Poslovnoj inteligenciji, podelio je sa nama svoja saznanja o ključnim ICT, Data Governance i advanced Data & Analytics izazovima regionalnih kompanija, kao i načine na koji im nove tehnologije, među kojima su napredna analitika i cloud modeli isporuke, pomažu da ih reše.

Josip Kustić Poslovna Inteligencija
Josip Kustić, Partner Relationship Director @Poslovna Inteligencija

1. Rešenja Poslovne Inteligencije odnedavno su dostupna na Mainstream Marketplace-u. Zbog čega ste odlučili da svoje proizvode plasirate na ovom kanalu?

United Grupa je naš važan partner sa kojim obostrano uspešno sarađujemo već dugi niz godina. Mainstream se, kao deo United Grupe, nametnuo kao prirodan odabir s obzirom da nudi inovativna cloud rešenja i managed hosting usluge u celokupnoj Jugoistočnoj Evropi. Kombinacija našeg ekspertskog znanja iz advanced Data & Analytics domena te Maistream-ovog pružanja usluga uz tri najveće public cloud platforme – Microsoft Azure, Amazon Web Services i Google Cloud – čiji smo i mi partneri, po našem mišljenju je dobitna za sve naše postojeće i buduće korisnike.

2. Kakve vrste problema rešavaju PI rešenja i kome su prvenstveno namenjena?

Naša rešenja su uistinu namenjena svima. I enterprise kompanijama poput telekoma, banaka, maloprodajnih, distributivnih i proizvodnih kompanija, osiguravajućih kuća koje imaju veće količine podataka, ali i SME segmentu koji želi da unapredi i automatizuje izradu budgeta i/ili forecasta ili da prikupi, organizuje i skladišti podatke iz više izvora i formata u centralno Cloud analitičko rešenje, te da ih na taj način učini pouzdanim i doslednim za sve analize. Zašto?

Iz razloga što su Data Governance, koji uključuje Data Quality i Master Data Management, Data Management, Data Engineering, Advanced Planning, Financial Consolidation & Data Science područja, koja su primarni opseg našeg poslovanja, prisutna u svim kompanijama nezavisno od njihove veličine, industrije ili geografske lokacije. Zajedničko svima jeste da njihovom implementacijom kompanije unapređuju svoje poslovanje, brže i bolje donose poslovne odluke te se pravovremeno transformišu u data-driven organizacije.

3. Kao vodeća kompanija za implementaciju premium End-to-end Cloud Data & Advanced Analytics rešenja u Jugoistočnoj Evropi, sarađujete sa nekim od najvećih poslovnih sistema u regionu. Koji su, prema vašem iskustvu, glavni ICT izazovi velikih regionalnih kompanija?

Glavni izazovi su, po mom mišljenju, uvek primarno vezani za vreme i raspoložive resurse.

Koliko god bismo mi to nekad želeli, vreme nije rastegljiva kategorija i u istoj jedinici vremena možete, nezavisno od količine uključenih resursa, kvalitetno realizovati samo određeni broj inicijativa. Kako bi broj uspešno realizovanih projekata u određenom periodu bio maksimalan, potrebno ih je uskladiti sa strateškim smernicama, definisati prioritete i sagledati ih realno sa aspekta potrebnog utroška vremena. Kada je to troje u balansu, uspeh je garantovan a rizik minimiziran.

Resursi, primarno ljudski, drugi su veliki izazov. Naša celokupna regija ima dokazano kompetentne i sposobne stručnjake u ICT segmentu ali su izgradnja, kao zadržavanje resursa, izazov sa kojim se svi konstantno susrećemo. Kompanije koje ustraju u cilju da svojim timovima omoguće rad na izazovnim projektima iz advanced Data & Analytics domena na tehnologijama koje su svetski tehnološki lideri, poput onih koje nude Poslovna inteligencija i Mainstream, su na jako dobro putu da u tome i uspeju.

4. Tranformacija poslovnih podataka je već dugo aktuelna tema u poslovnom i IT svetu. Koji su glavni izazovi sa kojima se suočavaju kompanije kada je reč o podacima, i kako Poslovna Inteligencija pomaže da ih reše?

Ako bih morao da izdvojim jedan od izazova sa kojima se kompanije suočavaju kada je reč o podacima, to je gotovo uvek Data Governance – definicija i upravljanje podacima koja uvek uključuje Data Quality i Master Data Management komponente. Glavna pitanja s kojima se organizacije susreću u rešavanju tog izazova su sledeća:

Koje podatke imamo, gdje su uskladišteni i kako se ažuriraju?

  • Koji je nivo tačnosti i/ili kvaliteta naših podataka?
  • Koji je nivo povezivosti naših matičnih podataka?
  • Kako se podaci koriste i za koju svrhu?
  • Kolika je stvarna vrednost naših podataka?
  • Tumačimo li ispravno naše podatke?
  • Koliko dugo čuvamo podatke, na koji način i na kojim lokacijama/medijima?

Poslovna inteligencija kao deo paketa usluga potrebnih za definisanje Data Governance programa ima dugogodišnje iskustvo u gap analizi postojećeg stanja i dokumentacije, dokumentaciji As-Is i To-Be stanja, te izradi nacrta dokumenata potrebnih za uspostavljanje Data Governance strategije kompanije. Softverska rešenja iz našeg portfolija koja su vezana na konkretnu implementaciju Data Governance, Data Quality, Data Catalog i Master Data Management alata se uvek nadovezuju na identifikovane inicijative definisane u sklopu Data Governance strategije.

5. Poslovna Inteligencija u svom portfoliju ima SaaS rešenja – aplikacije u cloudu odmah dostupne za korišćenje. Da li interesovanje za ovim modelom isporuke raste i kakve su reakcije vaših korisnika koji su ga prepoznali i usvojili?

Interes za SaaS rešenjima u regiji polako ali stabilno raste i tome je, po mom mišljenju, pridonelo nekoliko glavnih faktora.

Prvi je to što su Cloud i SaaS glavne smernice svih svetskih tehnoloških lidera na tržištu i sva nova rešenja se primarno razvijaju na Cloud platformama u SaaS modelu.

Drugi je vezan na sve prednosti koje Cloud i SaaS rešenja standardno nude u odnosu na “legacy” modele a ogledaju se u brzom postavljanju okruženja i samoj implementaciji, jednostavnoj nadogradnji, pristupačnosti sa bilo koje lokacije, skalabilnosti, fleksibilnosti i uključivanju komponenti po potrebi te visokog nivoa sigurnosti.

Treći faktor je cena. Cloud i SaaS platforme su komercijalno postale izuzetno pristupačne i uz, od početka prisutan niži početni trošak, sada nude veliku kontrolu i mogućnost upravljanja po pitanju troškova u zavisnosti upotrebe samih Cloud ili SaaS resursa.

6. Vaše XBRL Point rešenje ove godine je sertifikovano, te ima sertifikat Report Creation Software za XBRL modul. U čemu se sastoji značaj ove sertifikacije i da li planirate da ovo (i druga PI rešenja) plasirate na novim internacionalnim tržištima?

XBRL Point je naše in-house razvijeno SaaS rešenje koje omogućava kompanijama izlistanim na berzi da svoje financijske izveštaje pripreme i predaju u xHTML formatu uz machine readable XBRL oznake (eXtensible Business Reporting Language). U septembru ove godine smo sertifikovani od strane svetske XBRL organizacije, te smo stekli članstvo u XBRL Evropa, čime nam je omogućeno uključivanje u radne skupine gde u suradnji s regulatorima i drugim kompanijama unapređujemo tehnologije izveštavanja te samu transparenost izveštaja. Sertifikatom je priznat kvalitet našeg rešenja i on je potvrda da XBRL Point stoji uz rame svetskim liderima u području XBRL izveštavanja.

Plasiranjem našeg rešenja na Marketplace-u omogućavamo svim klijentima u regiji, ali i u celoj EU, dostupnost našeg fleksibilnog, efikasnog i sigurnog rešenja za njihove potrebe.

Rešenja Poslovne Inteligencije možete da pogledate OVDE.

Mainstream Marketplace koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više o kolačićima mozete pročitati na stranici Politika kolačića.