Politika privatnosti

Uvod

U ovoj Politici privatnosti objašnjavamo kako obrađujemo Vaše podatke o ličnosti kada posetite sajt www.marketplace.mainstream.rs. („Vebsajt“) i kontaktirate nas sa upitom preko Vebsajta u vezi sa proizvodima i uslugama predstavljenim na Vebsajtu,  kada Vaš poslodavac odluči da sarađuje sa nama, kao i u drugim situacijama koje će detaljnije biti objašnjene u nastavku.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno. Primera radi, to može biti Vaše ime i prezime, adresa stanovanja, email adresa, broj bankovnog računa, broj telefona i mnogi drugi.

U slučaju da Vebsajt sadrži link ka drugim sajtovima ili servisima, molimo Vas da se upoznate sa zasebnim politikama privatnosti takvih sajtova, odnosno servisa.

Rukovalac podacima o ličnosti

Mi smo kompanija Mainstream doo Beograd, sa adresom sedišta u ulici Studentski trg br. 4, 11 000 Beograd („Mainstream“ ili „mi“), i mi smo rukovalac Vašim podacima o ličnosti. Ovo znači da mi, kao rukovalac, određujemo svrhu i način obrade Vaših podataka o ličnosti. Ukoliko imate pitanja u vezi sa Vašim podacima o ličnosti koje obrađujemo, možete nas kontaktirati preko mejl adrese: kontaktlice.gdpr@mainstream.rs

Vrste podataka koje obrađujemo i svrha obrade

Obrađujemo nekoliko kategorija podataka o ličnosti u nekoliko različitih situacija.

Ako samo posetite Vebsajt u informativne svrhe, bez popunjavanja dostupne kontakt forme, ne obrađujemo Vaše podatke o ličnosti.

Ukoliko nas kontaktirate preko Vebsajta preko postojeće kontakt forme sa upitom o proizvodima i uslugama predstavljenim na Vebsajtu, od Vas prikupljamo ime, prezime, poslovni mejl i naziv kompanije u kojoj radite, kako bismo mogli da Vam što preciznije odgovorimo na upit. Ukoliko želite, opciono možete da ostavite i Vaš broj telefona kako bismo Vas brže kontaktirali.

Ukoliko Vaš poslodavac poslovno sarađuje sa nama, obrađivaćemo podatke kao što su Vaši kontakt podaci i radna pozicija, kako bismo mogli da uspostavimo poslovni odnos, pružimo i naplatimo proizvode i usluge predstavljene na sajtu.

Minimum Vaših kontakt podataka možemo obrađivati kako bismo Vas, s vremena na vreme, obaveštavali mejlom o našim ponudama i pogodnostima u vezi sa našim proizvodima i slugama, za šta imamo legitimni interes. U navedenom slučaju, uvek možete od nas zahtevati da prestanemo sa obradom Vaših podataka u cilju vršenja direktnog marketinga, klikom na link ’Odjava’, nakon čega ćemo prestati da Vas kontaktiramo.

Svrha obrade i pravni osnov

Vaše podatke koje prikupljamo samo u slučaju da popunite kontakt formu i tako izrazite interesovanje za proizvode i usluge, kako bismo Vam odgovorili na upit i eventualno uspostavili saradnju sa našim klijentima (Vašim poslodavcem), te navedene podatke obrađujemo po osnovu zaključenja ili izvršenja ugovora. Iste podatke obrađujemo u slučaju da Vaš poslodavac odluči da sa nama zaključi ugovor o kupovini proizvoda i usluga predstavljenih na Vebsajtu, kako bismo mogli da Vas kontaktiramo radi izvršenja zaključenog ugovora i naplate.

Ako odlučite da ostavite i Vaš broj telefona radi uspustavljanja bržeg i lakšeg kontakta, ovaj Vaš podatak obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka.

U slučaju da vam šaljemo mejlove sa pogodnostima i drugim ponudama koje Vam mogu biti interesantne, to radimo na osnovu legitimnog interesa.

U slučaju da Vaše podatke obrađujemo na osnovu pristanka, Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku.

Sa kim delimo Vaše podatke?

Vaše podatke možemo deliti isključivo sa partnerima koji nam pomažu ili omogućavanju prodaju proizvoda i  usluga (autori aplikacija dostupnih na Vebsjatu, partneri koji poseduju odgovarajuću IT infrasturkturu uz pomoć koje pružamo usluge). Osigurali smo da takvi partneri, kao naši obrađivači, podobrađivači ili zajednički rukovaoci, budu ugovorno obavezani da imaju pristup samo neophodnim podacima, kao i da preduzmi potrebne tehničke i organizacione mere da osiguraju bezbednost takvih podataka u skladu sa zakonom.

Zaštita integriteta podataka

Staramo se o tome da Vaši podaci budu bezbedni. Sa tim u vezi, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da Vaše podatke o ličnosti zaštitimo od neovlašćene obrade i od slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Primera radi, integritet Vaših podataka štitimo tako što samo određene osobe u našoj organizaciji imaju pristup podacima, a koristimo i odgovarajuće šifre koje se redovno menjaju.

Koliko dugo čuvamo Vaše podatke?

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo samo dok za to postoji objektivna poslovna potreba, nakon čega ih brišemo i prestajemo sa obradom.

Primera radi, podatke koje prikupimo preko kontakt forme na sajtu čuvamo najduže godinu dana, u slučaju da kasnije Vaš poslodavac sa nama ne zaključi ugovor o saradnji. Ako se takav ugovor zaključi, Vaše podatke obrađujemo dok traje poslovna saradnja.

Vaše kontakt podatke koje koristimo za direktni marketing obrađujemo dok ne kliknete na odjavu u konkretnom mejlu, nakon čega prestajemo sa obradom.

Transfer podataka

Ne iznosimo Vaše podatke van teritorije Republike Srbije.

Vaša prava u vezi sa podacima o ličnosti

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

Gore navedena prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati preko mejla: kontaktlice.gdpr@mainstream.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kome možete podneti i pritužbu u skladu sa zakonom.

Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti na ovoj stranici. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas naknadno tražiti.

Mainstream Marketplace koristi kolačiće kako bi se osiguralo bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost stranica. Više o kolačićima mozete pročitati na stranici Politika kolačića.